Loading...
Početna2018-11-28T14:47:58+00:00

O nama

Od svog osnivanja krajem 2001. godine, preduzeće za proizvodnju, promet i servisne usluge Alfa Digital d.o.o., konstantno unapredjuje lepezu proizvoda i usluga koje nudi na našem tržištu informacionih tehnologija. U mogućnosti smo da obezbedimo našim brojnim korisnicima široki spektar usluga koje obuhvataju usluge održavanja i servisiranja Xerox sistema za digitalnu tabačnu štampu, uslugama savetovanja i integrisanja u oblasti upravljanja dokumentima i radnim procesima, te uslugama elektronskog i fizičkog arhiviranja, odnosno procesiranja, proizvodnje i kovertiranja personalizovanih dokumenata.

  • Xerox C1000
  • Iridesse
  • Versant-180
  • versant-3100.png

Usluge

Alfa Digital svojim korisnicima nudi niz komplementarnih usluga, zahvaljujući kojima je moguća celovita podrška informacijskim i komunikacijskim potrebama malih, srednjih i velikih preduzeća.

Sve se usluge prvenstveno temelje na kvalitetnom, partnerskom odnosu s korisnicima. Usmerene su optimizaciji informacijske i komunikacijske infrastrukture uz primenu svih naprednih tehnologija koje potencijalno mogu povećati produktivnost i konkurentnost korisnika u njihovom poslovanju i nastupu na tržištu. Takođe, edukacijom korisnika težimo maksimiziranju iskorišćenosti instalirane hardverske, programske i ostale povezane opreme.

printer-icon Created with Sketch.

Digitalna štampa

Analiyics-icon Created with Sketch.

Managed Print Services

personal-icon Created with Sketch.

Personalizovana Štampa

Servisna podrška

Organizacija i kvalitet prodajnih i servisnih usluga maksimalno su usklađene sa standardima Xerox-a, nudimo ugovor o sveobuhvatnom održavanju i servisiranju opreme (Full Service and Maintenance Agreement – FSMA), koji predstavlja produženu garanciju u periodu važenja takvog ugovora (od tri do sedam godina, sa mogućnošću produženja).