DIGITALNA ŠTAMPA

Digitalna štampa2018-11-28T14:39:23+00:00

Svet Digitalne Štampe

U obilju različitih prenosioca informacija (multimedija, internet, CD, usb-flash memorija) nameće se utisak da u eri globalne mreže skoro i ne postoji potreba za klasičnim grafičkim štampanim proizvodima. Naprotiv, štampani grafički proizvod, bilo da je to flajer, plakat, vizit karta, knjiga, grafika, brošura ili kalendar, u punom koloru ili crno-beli, ima jednu osobinu koja ga izdvaja i čini neophodnim i najmasovinijim načinom komunikacije - materijalizovan je i opipljiv. Ta osobina će im i dalje garantovati značajno mesto na tržištu.

Istraživanja potreba klijenata grafičke industrije, naročito onog dela koji se odnosi na štampu, pokazuju da se 78% kolor poslova odnosi na tiraže manje od 3000 otisaka i da 33% svih poslova mora biti završeno u roku od 24 časa. Tome se mora dodati i nagli porast zahteva za varijabilnom štampom, tj. personalizovanim otiscima. Trendovi koji vladaju na tržištu štampanog materijala postaju sve zahtevniji i ne ostavljaju mesta za kompromis kada je u pitanju kvalitet štampe malog tiraža u kratkim rokovima.

Idejom da se digitalizovani podaci mogu direktno preneti na štamparsku mašinu počela je nova era digitalne štampe. Ono što digitalnu štampu definiše i razlikuje od kućnih i kancelarijskih desktop štampača su kvalitetan otisak, produktivnost i industrijska primenjivost.

Svaka ofset štamparija se nalazi pred ozbiljnim problemom kada klijent donese hitan posao malog tiraža, koji traži visok kvalitet i prihvatljivu cenu. Iako sama priprema ofset mašine srednje veličine košta više nego što taj posao realno može doneti profita, poslovna etika ne dozvoljava da se posao odbije, uprkos svesnom gubitku. Jedini način da se zadrže takvi klijenti i da se zaradi na poslovima malog kolornog tiraža je primena digitalne štampe. Prednosti digitalne štampe su višestruke: jednostavna manipulacija, laka dijagnostika i održavanje, postojanost kvaliteta tokom rada, pogodnost štampanja malih tiraža, mogućnosti printing on demand i personalizacije štampanih materijala. Ovome treba dodati i činjenicu da na cenu jednog otiska ne utiče veličina tiraža.

Razvoj digitalne štampe, sasvim sigurno, širi paletu mogućih usluga i aplikacija i na taj način podiže nivo poslovanja i konkurentnosti na tržištu. Velika očekivanja korisnika po pitanju brzine, kvaliteta i ekonomičnosti samih mašina za digitalnu štampu dovela su do konstrukcije produkcionih printing sistema visoke rezolucije koji su uspeli da zadovolje zahtevane kriterijume.

Perfektan, intezivni, realističan kolorni otisak, brzo finiširanje posla, varijabilnost štampe i personalizacija otisaka su aspekti grafičke proizvodnje u kojima je digitalna štampa postigla najviši nivo u odnosu na bilo koju drugu tehnologiju. Ipak, pored kvaliteta, za štampu su od izuzetnog značaja i proizvodni troškovi samog otiska, tj. jedinična cena otiska, jer se u praksi pokazalo da na troškove proizvodnje u ogromnoj meri utiču troškovi potrošnog materijala same mašine (toneri, grejne stanice, fotoosetljivi bubanj) i njenog održavanja i servisiranja. Od toga zavisi kako će biti formirati cena proizvoda, a samim tim i koliki će biti profit.

Na kraju, treba shvatiti da digitalna štampa nije konkurencija klasičnoj ofset štampi, već njena dopuna koja omogućava da poslovanje bude ekonomski opravdano i u malim tiražima punog kolora. Ona će dovesti nove klijente koji će, pre ili kasnije, koristiti i usluge ofset štampe. Digitalna štampa je pred vratima, već je jednom nogom zakoračila u Vaš život, smelo i ponosito ali sa razlogom. Ukrotila je male tiraže i pretvorila ih u profit, odgovorila svim potrebama tržišta po pitanju vremena i kvaliteta i postala ekonomična.

MI I DIGITALNA ŠTAMPA

Alfa Digital d.o.o. je danas najznačajniji partner Xerox korporacije u Srbiji i Crnoj Gori, autorizovan za prodaju i održavanje svih Xerox proizvoda po najvišim standardima kvaliteta i stručne osposobljenosti, kako servisnog, tako i prodajno-savetodavnog personala.

Vrhunski kvalitet, mali tiraži, kratki rokovi, četverobojna štampa… dostupna odmah, po prihvatljivoj ceni… zahtevi su tržišta koje sigurno i sami osećate u vašem svakodnevnom poslovanju. Xerox DocuColor serija digitalnih sistema za štampanje u koloru predstavlja najoptimalniji način za ovladavanje novim aplikacijama koje vam garantuju veću zaradu i produktivnost, te niže troškove poslovanja i nove korisnike.

Možda vam je svet digitalne štampe nov i nepoznat. Nama svakako nije. Već niz godina, Xerox je vodeća svetska korporacija po visini i obimu ulaganja u razvoj i istraživanje novih, digitalnih tehnologija štampanja. Digitalna tehnologija štampanja nije alternativni, već komplementari način štampe u odnosu na tradicionalne vidove štampe. Viša stopa profitabilnosti, niža stopa ulaganja u zalihe, veći broj aplikacija i manji broj zaposlenih u procesu oblikovanja, proizvodnje i dorade vaših štampanih proizvoda – samo su neke od prednosti koje nudi Xerox tehnologija.

Ipak, tehnologija sama po sebi nije dovoljna. Vaše iskustvo i poznavanje tržišta od presudnog su značaja za uspeh i na ovom području. Vaše mogućnosti sada su zaista ograničene samo vašom kreativnošću.

KOLORNI PRODUKCIONI SISTEMI:

XEROX COLOUR C60/C70

Brzina štampe:
60 str/min kolor,
65 str/min crno-belo
70 str/min kolor,
75 str/min crno-belo

Rezolucija:
2400 x 2400 dpi

Format papira:
330 x 488 mm

XEROX VERSANT 180

Brzina štampe:
80 str/min

Rezolucija:
2400 x 2400 dpi VCSEL ROS / up to 1200 x 1200 x 10 RIP

Format papira:
330 x 488 mm

XEROX VERSANT 3100

Brzina štampe:
100 str/min kolor, 100 str/min crno-belo

Rezolucija:
Ultra HD rezolucija

Format papira:
330 x 488 mm

XEROX COLOR 800i/1000i

Brzina štampe:
800: 80 str/min kolor, 80 str/min crno-belo

1000: 100 str/min kolor, 100 str/min crno-belo

Rezolucija:
2400 x 2400 dpi

Format papira:
330 x 488 mm

XEROX IRIDESSE PRODUCTION PRESS

Brzina štampe:
120 str/min kolor, 120 str/min crno-belo

Rezolucija:
2400 x 2400 dpi

Format papira:
330 x 488 mm

CRNO-BELI PRODUKCIONI SISTEMI:

XEROX D95A/D110/D125

Brzina štampe:
100/110/125 str/min

Rezolucija:
2400 x 2400 dpi

Format papira:
A4, B4, A3, SRA3

Brzina štampe:
136 str/min

Rezolucija:
2400 x 2400 dpi

Format papira:
A4, B4, A3, SRA3

XEROX NUVERA 120/144/157 EA

Brzina štampe:
120/144/157 str/min

Rezolucija:
4800 x 600 dpi

Format papira:
A4, A3

XEROX NUVERA 200/288/314 EA

Brzina štampe:
200/288/314 str/min

Rezolucija:
4800 x 600 dpi

Format papira:
A4, A3