MANAGED PRINT SERVICES

Managed print services2018-11-28T14:40:15+00:00

UPRAVALJANJE RESURSIMA ZA ŠTAMPU

Upravljanje procesima štampe (MPS) će vašu infrastrukturu štampanja transformisati iz prosečne u izvanrednu!

Da li znate koliki su ukupni troškovi štampe u Vašoj organizaciji? Da li imate iskustva i znanja da kontrolišete svoje troškove štampe? Mnoge kompanije ne dok se ne obrate nama. Kroz proces upravljanja resursima za štampanje, naši klijenti dobijaju vidljivost i kontrolu nad svojom potrošnjom.

Kako MPS radi?

MPS nije striktno vezan samo za štampače. On se odnosi i na sve što je vezano za štampače, njihov učinak, opremu i podršku, način upotrebe dokumenata, kao i sa ljudima i procesima koji su u interakciji sa njima.

Mi koristimo proveren pristup od tri koraka kako bismo unapredili vaše procese štampanja:

PREDNOSTI OPTIMIZACIJE

  • Troškovi štampe niži i do 30%
  • Zaštita podataka
  • Kontrola pristupa dokumentima i podacima
  • Pojednostavljeni poslovni procesi
  • Povećanje zadovoljstva zaposlenih

1. Proceniti i optimizovati

U prvoj fazi našeg odnosa sa vama kao sa klijentom, naši eksperti koriste najbolje alate i procese kako bi napravili preciznu procenu vaše trenutne potrošnje. Mi dizajniramo rešenja koja redukuju vaše troškove i podržavaju vaše ciljeve na održiv način. Sagledaćemo vaše poslovno i proizvodno okruženje kako bismo stvorili sveobuhvatni uvid u vaše potrebe za dokumentima. Naše nagrađivane tehnologije pružaju tačne informacije koje su vam potrebne kako biste sproveli određene aktivnosti.

1. Proceniti i optimizovati

U prvoj fazi našeg odnosa sa vama kao sa klijentom, naši eksperti koriste najbolje alate i procese kako bi napravili preciznu procenu vaše trenutne potrošnje. Mi dizajniramo rešenja koja redukuju vaše troškove i podržavaju vaše ciljeve na održiv način. Sagledaćemo vaše poslovno i proizvodno okruženje kako bismo stvorili sveobuhvatni uvid u vaše potrebe za dokumentima. Naše nagrađivane tehnologije pružaju tačne informacije koje su vam potrebne kako biste sproveli određene aktivnosti.

2. Sigurnost i integracija

Kada se štampa jednom optimizuje, mi obezbeđujemo da je sve povezano sa vašim IT okruženjem na siguran i usklađen način. Koristimo rešenja za štampanje sa mobilnih uređaja i omogućavamo upravljanje procesima štampanja. Naš pristup se integriše u vaše postojeće IT okruženje i mrežu, sa minimalnim izmenama, tako da MPS postaje sastavni deo vašeg poslovanja.

3. Automatizuj i pojednostavi

Prelazak na viši nivo  procesa štampanja i upravljanja dokumentima (uključuje prelazak sa papiroloških procesa rada na digitalne i reorganizaciju procesa u cilju postizanja veće efikasnosti) predstavlja treću fazu MPS-a. Ovu fazu zovemo „Automatizuj i pojednostavi“, i ovde stvari postaju stvarno zanimljive. Nudimo usluge i tehnologiju koja procese rada automatizuje iznad nivoa običnog skeniranja papirnih dokumenata i njihovog prevođenja u digitalnu formu.

3. Automatizuj i pojednostavi

Prelazak na viši nivo  procesa štampanja i upravljanja dokumentima (uključuje prelazak sa papiroloških procesa rada na digitalne i reorganizaciju procesa u cilju postizanja veće efikasnosti) predstavlja treću fazu MPS-a. Ovu fazu zovemo „Automatizuj i pojednostavi“, i ovde stvari postaju stvarno zanimljive. Nudimo usluge i tehnologiju koja procese rada automatizuje iznad nivoa običnog skeniranja papirnih dokumenata i njihovog prevođenja u digitalnu formu.