PERSONALIZOVANA ŠTAMPA

Personalizovana štampa2018-11-28T14:41:02+00:00

EFIKASAN I MODERAN NAČIN PREDSTAVLJANJA I POSLOVANJA

Odgovarajući na složene zahteve modernog tržišta personalizovane komunikacije (transakciona i varijabilna štampa), poštujući maksimalan kvalitet usluga uz minimalnu cenu i najkraće rokove izrade, u proteklih 0sam godina intenzivno smo razvijali brojne korisničke aplikacije u oblasti personalizovane komunikacije i konstantno unapređivali softversku i hardversku opremljenost našeg Printing centra.

Danas raspolažemo jednim od najmodernijih printing centara u zemlji, sa instaliranim nominalnim dnevnim kapacitetom za personalizovanu štampu od cca. 2 miliona A4 strana i cca. 1 milion operacija insertovanja na dan. Takođe, na raspolaganju Vam je i naš iskusan tim dizajnera, programera, sistem i softver analitičara koji će odgovoriti svim Vašim zahtevima i željama.

1. PERSONALIZOVANA BAZA PODATAKA

2. PROCESIRANJE PODATAKA I PRIPREMA ZA ŠTAMPU

3. ŠTAMPANJE I KOVERTIRANJE

4. SLANJE KOVERATA BRZOM POŠTOM

Pošaljite nam vašu personalizovanu bazu podataka sa podacima vaših klijenata (ime, prezime, godine, broj računa, dugovanje itd.).

Naši programeri će obraditi podatke kroz aplikacije razvijene za vaše potrebe, pripremiti ih za štampu i sve to poštujući ISO standarde 9001:2008 i 27001:2005.

Na raspolaganju vam je jedan od najmodernijih printing centara u zemlji, sa kapacitetom štampe od 1,8 miliona A4 strana dnevno i 1 milion operacija insertovanja.

Primenjujemo sva pravila masovnog slanja pošiljaka od sortiranja pošiljaka prema poštanskim centrima za dostavu, pakovanja u namenske kutije, adekvatnim označavanjem kutija do automatskog popunjavanja dokumentacije vezane za otpremu pošiljaka.

Naš aplikativni tim će razviti aplikacije u potpunosti prema vašim zahtevima i potrebama.
Karakteristike

 • Razmena podataka putem sopstvenom SFTP servera
 • Prihvatamo sve formate podataka
 • Kreiramo sve vrste aplikacija za varijabilnu i transakcionu štampu
 • Proveravamo adresne podatke
 • Sortiramo dokumenata prema vašim zahtevima
 • Softverski povezujemo više stranica/više dokumenata
 • Nudimo visok nivo sigurnosti
Prilagodite vašu aplikaciju svakom klijentu lično.
Karakteristike

 • Ubacivanje dodatnih insertera
 • Izbor vrste papira
 • Izbor predštampanih obrazaca
 • Izbor predštampanih koverata
 • Izbor savijanja ili ne
 • Izbor jednostrane ili dvostrane štampe
Dokumenti, podaci i parametri za štampu se primaju i procesiraju kroz softver „Variable-data Intelligent PostScript Printware“ (ViPP)
Karakteristike

 • Prilagođavanje formata dokumenta potrebama klijenta
 • Grupisanje i spajanje listova/pošiljaka
 • Ubacivanje sekvenci i sortiranje pošiljaka
 • Automatizacija procesa
 • Provera adresa
 • Primena OMR i Barkod-a
Dokumenti se štampaju na produkcionim laserskim štampačima najnovije generacije (Xerox)
Karakteristike

 • Kontrola ulaznih i izlaznih fioka
 • Kombinacija više različitih predštampanih obrazaca i/ili vrsta papira za jednu aplikaciju
 • Podrška za jednostranu, dvostranu i kombinovanu štampu
 • Potpuna kontrola rada štampača putem softvera „DocuSP“ i RIP-a (Raster Image Processor)
 • Posedujemo više identičnih printera (raspodela štampe, funkcionalni backup)
Odštampani dokumenti se kovertiraju automatski uz primenu najviših sigurnosnih procedura i mera
Karakteristike

 • Potpuna OMR i barkod kontrola insertovanja
 • Insertovanje samo određenih insertera
 • Posedujemo više identičnih mašina za kovertiranje (raspodela pakovanja, funkcionalni backup)
 • Potpuna kontrola rada mašine putem specifičnog softvera
U svom svakodnevnom radu akcenat stavljamo na bezbednost samog Printing centra, odnosno korisničkih podataka koji kroz njega prolaze, primenjujući svetske standarde u oblasti sigurnosti podataka: Stephen Austin Confidential Printers, kao i ISO standarde:

 • ISO 9001 – Sistem upravljanja kvalitetom,
 • ISO 20000 – Sistem upravljanja IT servisima i uslugama,
 • ISO 27001 – Sistem upravljanja bezbednosti informacija.

Prilikom izrade svake od aplikacija koristimo isključivo vrhunske komponente: OCR papir za predštampane obrasce, vrhunska ofset štampa predštampanih obrazaca, crno-bela ili kolor personalizacija na laserskim štampačima najvišeg kvaliteta (Xerox), predštampane koverte proverenih dobavljača iz zemlje i inostranstva, upotreba vrhunskih mašina za kovertiranje/insertovanje (Kern), softerska i hadrverska kontrola insertovanja vodećih dokumenata i dodatnih reklamnih lifleta i sl.

Detaljna kadrovska selekcija, provera kod MUP-a postojanja kriminalnog dosijea zaposlenih, kodirani ključevi, rešetke i neprovidne folije na prozorima, alarmni sistem i sistem dojavljivanja i reakcije od strane interventnih timova, zatvoreni sistem video nadzora tokom celokupnog procesa rada, arhiviranje video zapisa, procedure za kontrolu ulaska u objekat, za odlaganje i uništavanje oštećenih dokumenata, odnosno nadzor i isporuku pošiljaka do dostavne pošte, samo su deo našeg sveobuhvatnog sistema zaštite bezbednosti podataka.

Izdvojićemo samo neke od mnogobrojnih prednosti saradnje sa nama:

 • garantovani kvalitet i rokovi pružanja usluga,
 • usluge dostupne 24 časa, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini,
 • smanjenje troškova administracije obuhvatanjem svih usluga u toku meseca jednim mesečnim računom,
 • mogućnost dugoročnog planiranja i budžetiranja troškova,
 • mogućnost jednostavnog proširenja obima i broja aplikacija u domenu personalizovane komunikacije sa korisnicima (varijabilna i transakciona štampa), te dodatnih usluga: arhiviranje poslovne dokumentacije, evidencija vraćene pošte, kreiranje indeksiranih PDF fajlova,
 • veći stepen naplate potraživanja i odaziva korisnika na nove proizvode i usluge,
 • merljivi rezultati u oblasti zadržavanja postojećih i sticanja novih korisnika,
 • mogućnost unakrsnog kombinovanja raznovrsnih proizvoda i korisnika,
 • poboljšanje korporativnog imidža i tržišne prepoznatljivosti
 • brže i sveobuhvatnije lansiranje novih proizvoda i usluga na domaćem tržištu,
 • garantovana bezbednost podataka primenom najsavremenijih ISO standarda,

Uz maksimalnu primenu pravila za masovno slanje pošiljaka: sortiranjem pošiljaka prema poštanskim centrima za dostavu, pakovanjem u namenske kutije, adekvatnim označavanjem kutija i automatskim popunjavanjem dokumentacije vezane za otpremu pošiljaka, obezbeđujemo da Vaše aplikacije bez nepotrebnog zadržavanja u Pošti, radi dodatnog sortiranja, prepakivanja za dalju distribuciju i popunjavanja dokumentacije, najbrže moguće stignu na svoje odredište – do Vaših korisnika.