KORISNIČKA PODRŠKA

Korisnička Podrška2018-11-28T14:36:04+00:00

Xpro d.o.o. kao ekskluzivni distributer Xerox korporacije, što podrazumeva da su organizacija i kvalitet prodajnih i servisnih usluga maksimalno usklađene sa standardima Xerox-a, tržištu nudi ugovor o sveobuhvatnom održavanju i servisiranju opreme (Full Service and Maintenance Agreement – FSMA), koji predstavlja produženu garanciju u periodu važenja takvog ugovora (od tri do sedam godina, sa mogućnošću produženja).

*Xerox FSMA (Full Service and Maintenance Agreement)

Koncipirana kao produžena trogodišnja, odnosno petogodišnja garancija, Xerox FSMA ugovor koji prati sve Xerox digitalne sisteme za štampanje, obezbeđuje najviši stepen zaštite korisničkih interesa kroz garantovanje jedinične proizvodne cene otiska tokom celokupnog perioda trajanja ugovora, čime se korisniku omogućava da planira ukupne troškove svog poslovanja u ovoj oblasti.

U odnosu na klasične paušalne ugovore o održavanju gde se svaka servisna intervencija posebno naplaćuje, i to kroz cenu rada, rezervnih delova i potrošnog materijala pojedinačno, Xerox FSMA ugovor u okviru jedinične cene po otisku obuhvata:

  • dolazak i rad servisera
  • sve rezervne delove
  • sav potrošni materijal (toneri, fotoreceptori, i sl.), izuzev medija za štampu (papir, nalepnice, folije, i sl.)

Istovremeno, ovim se ugovorom garantuje Xerox kvalitet servisnih usluga putem stručnih i od strane Xerox korporacije sertifikovanih servisnih inženjera, te originalni Xerox rezervni delovi i potrošni materijal.

**Xerox T&M (Time & Materials)

Xerox T&M predstavlja klasičan paušalni ugovor o održavanju i servisiranju Xerox opreme gde se svaka servisna intervencija posebno naplaćuje i to kroz cenu rada, ugradjenih rezervnih delova i potrošnog materijala pojedinačno, sa garantovanim odzivnim vremenom.