O NAMA

O nama2018-11-28T15:11:33+00:00

Od svog osnivanja krajem 2001. godine, preduzeće za proizvodnju, promet i servisne usluge Alfa Digital d.o.o., konstantno unapredjuje lepezu proizvoda i usluga koje nudi na našem tržištu informacionih tehnologija.

Organizacija i kvalitet prodajnih i servisnih usluga maksimalno su usklađene sa standardima Xerox-a, tržištu nudimo ugovor o sveobuhvatnom održavanju i servisiranju opreme (Full Service and Maintenance Agreement – FSMA), koji predstavlja produženu garanciju u periodu važenja takvog ugovora (od tri do sedam godina, sa mogućnošću produženja).

U mogućnosti smo da obezbedimo našim brojnim korisnicima široki spektar usluga koje obuhvataju usluge održavanja i servisiranja gore pomenutih sistema, uslugama savetovanja i integrisanja u oblasti upravljanja dokumentima i radnim procesima, te uslugama elektronskog i fizičkog arhiviranja, odnosno procesiranja, proizvodnje i kovertiranja personalizovanih dokumenata.

Uvereni smo da naše višegodišnje iskustvo i dostignuti stepen kvaliteta poslovanja, u sprezi sa dinamičnim i stručnim prodajnim i tehničkim timom, garantuje naš dalji razvoj i unapredjenje zadovoljstva korisnika naših proizvoda i usluga. U prilog tome, novembra 2012. godine uspešno smo okončali postupak implementacije i sertifikacije integrisanog sistema upravljanja, međunarodno priznatim ISO standardima 9001:2008 i 27001:2005. Više o tome možete pročitati ovde.